Besleme http://www.ayazmuhasebe.com Besleme tr http://backend.userland.com/rss Wed, 08 Jan 2014 01:03:23 +0200 FATURA VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU 01/01/2014 DE BAŞLAYACAK http://www.ayazmuhasebe.com/tr/fatura-ve-diger-belgelerde-sicil-numarasi-yazilma-zorunlulugu-01012014-de-baslayacak 100000000057 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “ Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işlet Fri, 03 Jan 2014 14:04:27 +0200 KDV İade Süreçleri Artık Web'de... http://www.ayazmuhasebe.com/tr/kdv-iade-surecleri-artik-webde 400000000056 KDV   iade taleplerinin takibini ve daha süratli sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla   Başkanlığımız tarafından oluşturulan ‘‘KDV İadesi Takip Sistemi’’   mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin   kullanımına deneme amaçlı açılmıştır. KDV iadesi talebi olan   mükelleflerimiz iade sürecinin hangi aşamada olduğunu artık www.ivdb.gov.tr/iadeweb/kdvsorgu.php adresinden sorgulayabilirler. Yukarıdaki   adrese erişildiğinde vergi kimlik numa Sat, 22 Jun 2013 13:40:48 +0300 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak olan İdari Para Cezalarında İndirim http://www.ayazmuhasebe.com/tr/sosyal-guvenlik-kurumu-tarafindan-uygulanacak-olan-idari-para-cezalarinda-indirim 300000000054 26 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28185 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6270 Kabul Tarihi: 17/1/2012 MADDE 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 89 – Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sat, 10 Mar 2012 22:11:35 +0200 ÖTV Mevzuatı http://www.ayazmuhasebe.com/tr/otv-mevzuati 3200000000032 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU     Kanun No. 4760   Kabul Tarihi : 6.6.2002           BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef Verginin konusu MADDE 1. – 1. Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithala Sat, 02 Jul 2011 16:00:34 +0300 İnşaat Mevzuatı http://www.ayazmuhasebe.com/tr/insaat-mevzuati 3100000000031 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası                 : 4708     Kabul Tarihi                          : 29/6/2001     Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih     : 13.07.2001   & Sat, 02 Jul 2011 16:00:34 +0300 Dernekler yönetmeliği http://www.ayazmuhasebe.com/tr/dernekler-yonetmeligi 3000000000030 Sat, 02 Jul 2011 16:00:34 +0300 CE Mevzuatı http://www.ayazmuhasebe.com/tr/ce-mevzuati 2900000000029 “CE” UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 17.1.2002 Tarih ve 24643 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne “CE” uygunluk işareti iliştirilmesini Sat, 02 Jul 2011 16:00:34 +0300 SMMM Mevzuatı http://www.ayazmuhasebe.com/tr/smmm-mevzuati 2800000000028 Kanun No. 3568 R. Gazete No. 20194 Kabulü: 1.6.1989 R.G. Tarihi: 13.6.1989 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve Sat, 02 Jul 2011 16:00:34 +0300 Kara Yolu Taşıma Mevzuatı http://www.ayazmuhasebe.com/tr/kara-yolu-tasima-mevzuati 2700000000027 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü     SAYI:B.11.0.KUG.0.11.00.04/-15526                                                               A Sat, 02 Jul 2011 16:00:33 +0300 Kdv İade Usul Ve Esasları http://www.ayazmuhasebe.com/tr/kdv-iade-usul-ve-esaslari 2600000000026   Başlık 84 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 24592 Resmi Gazete Tarihi 23/11/2001 Kapsam Kapsam ve Dayanak Katma Değer Vergisi Kanununun(1) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının: (a) bendi kapsamında; Sat, 02 Jul 2011 16:00:33 +0300